Čudna šuma

Dramski studio Teatrić

Režija: Sandra Janković
Tekst: Bojana Tušup
Muzika: Zoran Stojić
Scenografija: Manja Tankosić, Stanko Tankosić

Igraju:
Buba Mara: Bojana Tušup
Vuk Vučko, Bumbar Bule: Miljan Prljeta
Zeka Beka, šumska vila: Sandra Janković

Predstava „Čudna šumaˮ bavi se na neposredan i duhovit način problemom sve veće otuđenosti, koja je prouzrokovana smanjenom fizičkom aktivnošću dece i prekomernim igranjem igrica, kao i upotrebom tableta, mobilnih telefona i kompjutera koja sve češće izaziva zavisnost i brojne poremećaje pažnje i sposobnosti dece predškolskog i školskog uzrasta. Predstava govori i o važnim pitanjima zaštite životne sredine i ekologije. Čudna šuma je oaza puna ljubavi i sreće. Međutim, pod uticajem sveopšte trke i jurnjave za poslom, parama i kako niko više nema vremena za druženje, pesmu i ljubav, šuma počinje da se suši. Vazduha je sve manje, a đubreta sve više. Stavljeni pred veliki izazov da sačuvaju šumu i prijateljstvo i da se izleče od virusa telefonitisa, naši junaci postaju super heroji.

Glavna poruka ove predstave je da bi trebalo više da se družimo i da se bavimo očuvanjem prirode oko nas. Kada bi svako zasadio po jedno drvo, zalio cvet i pokupio đubre svet bi bio mnogo lepše mesto. Takođe, ova predstava nosi poruku da su ljubav, prijateljstvo i radost moćni pokretači životne energije i da ih treba čuvati i negovati. 

Za predstavu su napisani autorski songovi.